CONTACT US


Mantras
 

MANTRAS DE SHIVA
 


!! Bilwashtakam !!

 

Tridalam trigunakaaram trinethram cha triyayusham,

Trijanma papa samharam Eka bilwam shivarpanam.

 

Trishakhai bilwapathraischa hyachidrai komalai shubai,

Shiva poojam karishyami, Eka bilwam shivarpanam.

 

Aganda bilwa pathrena poojithe nandikeshware,

Shudhyanthi sarva papebhyo, Eka bilwam shivarpanam.

 

Salagrama shilamekaam vipranam jatha cha arpayeth,

Soma yagna maha punyam, Eka bilwam shivarpanam.

 

Dandi koti sahasrani vajapeya sathani cha,

Koti kanya maha danam, Eka bilwam shivarpanam.

 

Lakshmyasthanutha uthpannam mahadevasya cha priyam,

Bilwa vruksham prayachami, Eka bilwam shivarpanam.

 

Darshanam bilwa vrukshasya, sparsanam papa nasanam,

Aghora papa samharam, Eka bilwam shivarpanam.

 

Kasi kshethra nivasam cha kala bhairava darshanam,

Prayaga madhavam drushtwa, Eka bilwam shivarpanam.

 

Moolatho brahma roopaya, madhyatho Vishnu roopini

Agratha shiva roopaya, Eka bilwam shivarpanam

 

Bilwashtakam idham punyaam, padeth shiva sannidhou,

Sarva papa nirmuktha Shiva loka maapnuyath.

 

 

* * *

!! Lingashtakam  !!

A Prayer To Sivalingam

 

Brahma Murari Sura architha Lingam,

Nirmala bashitha Shobitha Lingam,

Janmaja dukha vinasaka lingam.

That pranamami sada shiva lingam.

 

 

Deva Murari pravarchitha Lingam,

Kama dahana Karunakara lingam,

Ravana darpa vinashana lingam,

That pranamami sad shiva lingam.

 

Sarva sukandhi sulepitha lingam,

Budhi vivarthana karana lingam,

Siddha surasura vandhitha lingam,

That pranamami sada shiva lingam.

 

Kanaka mahamani bhooshitha lingam,.

Panipathi veshtitha shobitha lingam,

Daksha suyagna vinasana lingam,

That pranamami sada shiva lingam.

 

Kunkuma chandana lepitha lingam,

Pankaja hara sushobitha lingam,

Sanchitha papa vinasana lingam,

That pranamami sada shiva lingam.

 

Deva Ganarchitha sevitha lingam,

Bhavair bakthi pravesa lingam,

Dinakara koti prabhakara lingam,

That pranamami sada shiva lingam.

 

Ashta dalopari veshtitha lingam,

Sarva samudbhava karana lingam,

Ashta daridra vinasana lingam,

That pranamami sada shiva lingam.

 

Suraguru sura vara poojitha Lingam,

Sura vana pushpa sadarchitha lingam,

Parathparam paramathmaka lingam,

That pranamai sada shiva lingam.

 

 

Lingashtakam, Idam Punyam padeth Shiva Sannidhow,

Shivalokam avapnothi shive na sahamodathe.

 

* * *

!! Shiva Panchakshara Stotram !!

 

Nagendra haraya Trilochanaya,Basmanga ragaya maheswaraya,

Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai nakaraya namashivaya.

 

Mandakini salila chandana charchithaya,Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,

Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,Tasmai makaraya namashivaya.

 

Shivaaya gowri vadanara vinda,Sooryaya daksha dwara naasakaya,

Sri neela kantaya vrisha dwajaya,Tasmai sikaraya namashivaya.

 

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi,Munendra devarchitha shekaraya,

Chandrarka vaiswanara lochanaya,Tasmai vakaraya namashivaya.

 

Yaksha swaroopaya jada dharaya,Pinaka hasthathaya sanathanaya,

Divyaya devaaya digambaraya,Tasmai yakaraya namashivaya.

 

Panchaksharamidham punyam,Ya padeth Shiva sannidhou,

Shivaloka maapnothi,Shive na saha modathe.

...

 

Om Mahadevaiah Nama
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Saadike
Sharanye Trayamba`ke Gowri ,Mahadevi Namosthuthe.

Om Namah Shivay.
Om Trayambakam Yaja Mahe Sugandhim Pushtivardhanam
Oourva Rukhamiva Bhandhanat  Mruthiyor Mrukshiya Mam Amrutat.

MANTRAS DE SHIVA E SHAKTIOm Shiva Om Shakti
Namah Shiva Namah Shakti

MANTRAS DE GANESHA

Om Sri Ganeshaya Namaha

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Lakshman
Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Rakshamaam

Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om

Ganapati, Ganapati, Ganapati Jay Ganapati

Om Gan Gana Pataye Namaha
Om Gan Gana Pataye Namaha
Gauri Nandana Gajavadana
Om Gan Gana Pataye Namaha

*   *  *

Om Gam Ganapathayenama.

Vakratunda Makakaya Suryakoti Samaprabha
Niravignam Kurume Deva Sarva Karya Siddhaye.

*   *  *

Vigneshvaray Varadhaya Surapriyaya Lambodharashakalaya Jagathpitaya Naganashati Stuthiyagnavibhushitaya Gowrisutaya Gananath Namo Namasthe
 

* * * * *
108 Names of Lord Ganesha

 
  * * * * * * * * *

Jai Shree Hanuman

Sri Gurucharana Sarojaraju Nijamana Mukura Sudharu Barnau Raghuvara Bimalajasu Jo Dayaka Phala Charu.
Budhiheenu Tanujanike Sumiro Pavanakumar Bala Budhi Vidya Dehu Mohi Harahukalesha Bikar.

Siya Vara Ram Chandraki Jai
Pavanaputra Hanuman Ki Jai - Umapathi Mahadev Ki Jai.Gayatri Mata

OM BHOOR BHUVAHA SWAHA TAT SAVITUR VARENIYAM
BHARGO DEVASYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT


Jay Jalaram

Santh Shiromani Sri Jalaram.
Japo Naam Jaliyan`nu, Kare Paap No
Nash, Kar jodi Mohan Kahe Rakho Dradh Vishvas.

Ram Nam Me Leen Hai Dekhat Sab Me Ram,
Taake Pad Vandana Karu
Jay Jay Jalaram.
 

SAI BABA

Om Sai Sri Sai Jaya Jaya Sai
 

Jai Bhavani.

Maya Kundali Kriya Madhumati !Kali Kala Malini !!
Ma`tangi Vijaya Jaya Bhagavathi! Devi Shiva Shaambhavi
Shakthi Shankara Vallabha`trinayanam Vaaghvadini Bhairavi ! !

Om Karitripura Paraa Paramayi ! Mata Kumarishwari !!

Sri Krishna Radha.

Shantakaram Bhungasayanam ,Padmanabham Suresham, Vishwa Dharam Gaganasadushyam ,Meghavarnam Subhangam ,Lakshmikantham Kamalanayanam ,Yogibihi Gyanadhamyam ,Vande Vishnu
Bhava Bhaya Haram, Sarva Lok Ek Natham

Sri Ram Durbar.

Sri Ramchandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhaya Dharunam. Navakanja Lochana Kanja  Mukhakara Kanja Pada Kanjaarunam.

Raghupathi Raghava Raja Ram Pathitapavana Sitaram.Eshwara Allah Tero Nam.Subko Sanmathi De Bhagawan.
 Shri Laxmi Ma
 

Shri Lakshmi Ma
 

Shri Saraswati Ma

Shri Santoshi Ma

Shri Saraswati Ma

Shri Bhramaani Ma
 
 
 


Download and Perforn Virtual pooja of Lord Ganesha
Download and Perforn Virtual pooja of Vinayaka(Ganpati Bapa)
Download and Perforn Virtual pooja of Lakshmi

Main Page| | About Temple| | Darshan
Temple Direction| |Trustees | | Contact Us